John ההזמנה הושלמה!

שלב 1

ההזמנה אושרה

בדקות הקרובות יישלח אלייך מייל על אישור ההזמנה ביחד עם חשבונית חתומה!

שלב 2

קבלת גישה לקובץ במייל

במייל אישור ההזמנה, יהיה מצורף לינק (בצבע אדום) שייתן לך גישה מיידית לקובץ המלאה!

שלב 3

מתחילים!

עכשיו כל הכיף מתחיל! אני ממליץ לך לפנות זמן והסחות דעת, ולהתנסות בפרומפים השונים.

© כל הזכויות שמורות לאיילון גרופר.

Scroll to Top